SEZNAM SINDIKATOV, PODPORNIKOV AKCIJE FAIR HOTELS SLOVENIJA:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije –SKEI
Sindikat delvcev trgovine Slovenije
Sindikat v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti - VIR Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičnami Slovenije- SKVNS
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Sindikat kulture Slovenije- GLOSA
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Svobodni sindikat Slovenije
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Sindikat gozdarstva Slovenije

Pokončen