Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pridobil mandat za izpeljavo akcije »Fair hotels« v Sloveniji.

Akcija se je z velikim uspehom, tako za delodajalce kot za sindikate, začela na Irskem.

Fair hotel enostavno pomeni, da gre za hotel prijazen do uporabnikov in do zaposlenih.

Pomeni, da zadovoljni delavci v pravem in poštenem razmerju z delodajalci lahko veliko bolje, hitreje in učinkoviteje opravijo svoje delo. Tako se gostje zadovoljni vračajo ter seveda trošijo več.