Objavljamo pismo podpore EFFAT-a, ki ga je sindikat GIT prejel za projetk Fair hotels Slovenija: 

Čestitamo SGIT in njegovim socialnim partnerjem za pobudo, da pričnejo s projektom Fair hotels, ki promovira Slovenske hotele v katerih so delavci spoštovani, imajo sklenjene veljavne podjetniške kolektivne pogodbe oz. kjer je prisoten konstruktiven socialni dialog med delavci in njihovimi delodajalci.

Preberi več

SEZNAM SINDIKATOV, PODPORNIKOV AKCIJE FAIR HOTELS SLOVENIJA:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije –SKEI
Sindikat delvcev trgovine Slovenije
Sindikat v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti - VIR Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičnami Slovenije- SKVNS
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Sindikat kulture Slovenije- GLOSA
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Svobodni sindikat Slovenije
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Sindikat gozdarstva Slovenije

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pridobil mandat za izpeljavo akcije »Fair hotels« v Sloveniji.

Akcija se je z velikim uspehom, tako za delodajalce kot za sindikate, začela na Irskem.

Fair hotel enostavno pomeni, da gre za hotel prijazen do uporabnikov in do zaposlenih.

Pomeni, da zadovoljni delavci v pravem in poštenem razmerju z delodajalci lahko veliko bolje, hitreje in učinkoviteje opravijo svoje delo. Tako se gostje zadovoljni vračajo ter seveda trošijo več.

Pokončen