Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je pridobil mandat za izpeljavo akcije »Fair hotels« v Sloveniji. Akcija se je z velikim uspehom, tako za delodajalce kot za sindikate , začela na Irskem. Fair hotel enostavno pomeni, da gre za hotel prijazen do uporabnikov in do zaposlenih.Pomeni, da zadovoljni delavci v pravem in poštenem razmerju z delodajalci lahko veliko bolje, hitreje in učinkoviteje opravijo svoje delo. Tako, se gostje zadovoljni vračajo ter seveda trošijo več.

Pogoj, da podjetje- hotel pridobi oznako »Fair hotels« je, da uprava podjetja nima odklonilnega odnosa do sindikata gostinstva in turizma Slovenije in organiziranja zaposlenih v sindikat podjetja, da v podjetju poteka socialni dialog, da se spoštujejo dogovori oz.sporazumi s sindikatom ter določila KP dejavnosti GIT Slovenije tako na državnem kot na podjetniškem nivoju. Pomembno je, da v podjetju ni zaposlovanja na črno, ali prekarnih zaposlitev ter da na delovnem sodišču ni odprtih sporov iz naslova delovnih razmerij.

Sindikat GIT Slovenije bo z vsemi sindikati dejavnosti v ZSSS, s sindikati drugih central, civilnimi družbenimi institucijami, evropskimi sindikalnimi partnerji združenimi v EFFAT in Evropsko
konfederacijo sindikatov, raznimi humanitarnimi institucijami ter ostalimi zainteresiranimi deležniki podpisal sporazume »FH« po katerih bodo vsi podpisniki svoje konference, seminarje, izobraževanja, prireditve, posvete, sestanke, izlete in srečanja organizirali in izvedli le v tistih slovenskih hotelih, ki bodo ponosno nosili oznako »FAIR HOTELS«.

Prav tako bo obveščal in osveščal javnost, vso sindikalno članstvo, da počitnice, oddihe in potovanja doma in v tujini preživijo le v hotelih, ki so fer do svojih zaposlenih.

Izdelana bo spletna stran, kjer bodo oglaševani vsi hoteli z oznako »Fair hotels« v Sloveniji. Stran bo redno servisirana in bo imela povezavo do večine akterjev turizma v evropskem prostoru. Spletna stran bo imela v drugi fazi možnost direktnega in možnim uporabnikom enostavnega bookinga za vse na njej navedene hotele, če se bodo za to odločili. Objava na spletni strani bo za te hotele brezplačna. Edini pogoj je, da se v podjetju organizira sindikat kot upoštevanja vreden socialni partner upravi.

Irski sindikat SIPTU in irski delodajalci so bili z učinkom akcije zelo zadovoljni, saj je pomenila porast članstva za sindikate in 4% dvig prometa (dobička) za delodajalce. Projekt »Fair hotels« je zaživel tudi na Hrvaškem.
Nadaljevali bomo z natančnejšimi predstavitvami »Fair hotels« kjer bomo podali odgovore na vsa morebitna vprašanja.
Spletna stran s prvimi hoteli bo začela delovati v začetku meseca maja 2016. Domena www.fairhotels.si je že zakupljena, vse tehnične podrobnosti so dogovorjene, sporazumi s sindikati se podpisujejo.

PRIDRUŽITE SE AKCIJI »FAIR HOTELS« ! NE BO VAM ŽAL! TURIZEM SMO LJUDJE, USPEŠNI TURIZEM DELAJO MOTIVIRANI IN ZADOVOLJNI DELAVCI!


Generalna sekretarka
Sindikata GIT Slovenije
Karmen Leban

Pokončen